Wednesday, April 05, 2006

Formatowanie składni SQL'a

Często nasza składnia SQL'owa jest chaotyczna i trudna do odczytania, ale jest na to rada SQLinForm oraz Online SQL Formatter.

Czas na przykład:
- przed
select ename from (select ename from emp order by sal desc) where rownum <>

No comments: