Wednesday, April 26, 2006

Oracle ORION

ORION is the Oracle I/O Numbers Calibration Tool designed to simulate Oracle I/O workloads
- Without having to create and run an Oracle database
- Using the Oracle database's I/O libraries
- Using small I/Os to simulate OLTP workloads
- Using large I/Os to simulate data warehouses

ORION is useful for understanding the performance capabilities of a storage system, either to uncover performance issues or to size a new database installation.

Orion is available on otn for the following platforms:
-Linux AMD x86-64
-Linux i386
-Windows
--
ORION jest narzędziem służącym do symulowania obciążenia serwera Oracle. W prosty sposób możemy wykryć problemy z naszą bazą. Nie wymaga on instalacji Oracla, czy też tworzenia bazy danych.
--
Follow this link \ Więcej tutaj:
link 1 link 2

Wednesday, April 19, 2006

Centralny serwer logów MS Windows na PostgreSQL

Zachęcam do zapoznania się z ciekawą koncepcją połączenia systemu logów MS Windows'ów z darmową bazą danych PostgreSQL. Autorem koncepcji i aplikacji jest Bartek Siębab.
Głównym założeniem projektu była centralizacja logów zbieranych z różnych systemów MS Windows z dzienników evenlog oraz innych (za pośrednictwem protokołu syslog) w jednej darmowej bazie SQL. Z powodu wymagań co do wydajności bazy, objętości gromadzonych dzienników oraz faktu iż baza ma być darmowa, sql'owa i ma być bazą (a nie programem do wyświetlania tabelek takim jak "mójsql" ;-) a ponadto koniecznym "połączeniem" do bazy w postaci komponentu .NET 2.0 na placu boju pozostał PostgreSQL...
Cały artykuł

Thursday, April 13, 2006

Nagrody LinuxWorld rozdane

Zwycięzcy tegorocznego "LinuxWorld Product Excellence Awards" byli prezentowani na "LinuxWorld Conference & Expo" w Bostonie.

A oto pełna lista zwycięzców:
Best Application Development Platform
- Novell Inc. - Mono Development Framework
Best Clustering Solution
- Continuent - Continuent p/Cluster
Best Desktop Solution
- SunWah - Linux Rays LX 1.5
Best Grid Computing Solution
- Themis - DCRM
Best Database Solution
- Oracle - Oracle Database 10g Express Edition
Best Messaging Solution
- Scalix - Scalix Appliance
Best Open Source Solution
- Xchange Server 5 - Open
Best Security Solution
- Barracuda Networks - Barracuda Spyware Firewall
Best Systems Management Tools
- rPath Inc. - rBuilder
Best Virtualization Solution
- Swsoft Inc. - Virtuozzo for Linux
Most Innovative Hardware
- AMD - Dual Core AMD Opteron processors Models 885, 285 and 185
Best Integration Solution
- Xandros - Xandros Server

źródło:LinuxWorld

Wednesday, April 05, 2006

Formatowanie składni SQL'a

Często nasza składnia SQL'owa jest chaotyczna i trudna do odczytania, ale jest na to rada SQLinForm oraz Online SQL Formatter.

Czas na przykład:
- przed
select ename from (select ename from emp order by sal desc) where rownum <>

Sunday, April 02, 2006

Historia baz danych

Ciekawy artykuł dotyczący historii baz danych w języku angielskim.